Καταπολέμηση Επιβλαβών Οργανισμών

Επιβλαβής είναι κάθε οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων, του οποίου η παρουσία είναι ανεπιθύμητη ή ο οποίος έχει επιζήμια επίδραση στον άνθρωπο, στις δραστηριότητές του ή στα προϊόντα που χρησιμοποιεί ή παράγει, στα ζώα ή στο περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνεται κάθε μικροβιολογική οντότητα, κυτταρική ή μη κυτταρική, ικανή να αναπαράγεται ή να μεταβιβάζει γενετικό υλικό, όπως οι κατώτεροι μύκητες, οι ιοί, τα βακτηρίδια, οι ζυμομύκητες, οι ευρωτομύκητες, οι άλγες (φύκη), τα πρωτόζωα και οι μικροσκοπικοί παρασιτικοί έλμινθες. Για την επίλυση κάθε ζητήματος, εφαρμόζουμε επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των χώρων και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Αναλαμβάνουμε την Απεντόμωση, την Απολύμανση και τη Μυοκτονία στον ιδιωτικό και τον επαγγελματικό χώρο σας.