top of page
  • Εικόνα συγγραφέαAgrologika

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων 2023 - World Food Safety Day

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και να αναδείξει τη σημασία της για την υγεία ως τρόπο πρόληψης ασθενειών.

Η φετινή εκστρατεία με κεντρικό θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και διττή σημασία καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό για τα 60 χρόνια από τη σύσταση της Επιτροπής του Codex Alimentarius, του διεθνούς σώματος που έχει ως κύριο στόχο την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προτύπων στα τρόφιμα.


Σύμφωνα με τα δεδομένα του FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας) και του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), σε παγκόσμια κλίμακα ένα στα δέκα άτομα, εκ των οποίων το 9% είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, νοσεί από μολυσμένα τρόφιμα κάθε χρόνο, ενώ περισσότερες από 200 ασθένειες προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Τα τροφιμογενή νοσήματα μπορούν να προληφθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να μειωθούν σημαντικά, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή καθώς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαναπροσδιορίσουν τις δραστηριότητές τους και υιοθετήσουν τα κατάλληλα πρότυπα για να αυξήσουν την βιώσιμη παραγωγή και την κατανάλωση ασφαλών τροφίμων.


Τα πρότυπα των τροφίμων προστατεύουν τις ζωές όλων και αποτελούν έναν τρόπο για τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της ποιότητας. Καθοδηγούν τους γεωργούς, παραγωγούς και μεταποιητές, καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσθέτων και τα ανώτατα όρια διαφόρων χημικών κινδύνων και υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις, η συσκευασία και η διακίνηση των τροφίμων, προκειμένου να είναι ασφαλή.


Η αναγνώριση της σημασίας των προτύπων στα τρόφιμα, οι καλές πρακτικές ασφάλειας και η εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτοντας κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας και τη στήριξη ενός δίκαιου εμπορίου τροφίμων με ταυτόχρονη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου.


Προγράμματα Integrated Pest Management από την Agrologika στις επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών

H Agrologika σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. Προτεραιότητα πάντα, είναι η ενημέρωση του πελάτη ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος προσβολής ενός προϊόντος ή μίας εγκατάστασης. Στην περίπτωση όπου ο πελάτης είναι επιχείρηση με παραγωγική δραστηριότητα, γίνεται πάντα ανασκόπηση των διαδικασιών που ακολουθούνται καταγράφονται τα κρίσιμα στάδια και προτείνουμε καλές πρακτικές ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιμολύνσεων.

Ακολουθώντας όσα αναφέραμε επιτυγχάνουμε τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής στις εγκαταστάσεις των πελατών μας με αποτέλεσμα της προστασία της δημόσιας υγείας, την ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών για την εξολόθρευση επιβλαβών εντόμων ή ζώων τα οποία έχουν εισέλθει σε ένα χώρο, τη μείωση κόστους έκτακτων εργασιών λόγω απρόβλεπτων ζητημάτων και τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης και διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας.

Για να επιτύχουμε το στόχο μας, εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαιδεύσεων του προσωπικού μας, παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και εφαρμόζουμε νέες μη τοξικές μεθόδους καταπολέμησης και ακολουθούμε διαδικασίες οι οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων διασφάλισης ποιότητας που ακολουθούμε.


Πιστοποιημένο σύστημα υλοποίησης εργασιών

Η Agrologika εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και CEPA EN 16636 και είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της επιχείρησης έχουμε θέσει υψηλά πρότυπα οργάνωσης, τα οποία αναβαθμίζουμε συνεχώς. Όλες οι βασικές λειτουργίες μας είναι καταγεγραμμένες με αναλυτικό και ευκολονόητο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Λόγω αυτών, έχουμε καταφέρει να εργαζόμαστε με τη μέγιστη αποδοτικότητα, γεγονός το οποίο εξυψώνει το ηθικό της ομάδας μας.


Η Agrologika παρέχει βιώσιμες λύσεις για υγιές περιβάλλον

Η οικονομική μας ανάπτυξη σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Με δεδομένα τα οικολογικά προβλήματα που προκάλεσε η ανθρώπινη δραστηριότητα στα οικοσυστήματα, καλείται πλέον η τεχνολογία πλέον να οδηγήσει στην περιβαλλοντική βελτίωση μέσα από "καθαρότερες" παραγωγικές πρακτικές καθώς και "καθαρότερη" κατανάλωση από τον τελικό χρήστη των παραγόμενων από αυτές προϊόντων.


Εάν έχετε προβλήματα με παράσιτα, επικοινωνήστε με την Agrologika για να αξιολογήσει το πρόβλημα και να εφαρμόσει την κατάλληλη πορεία καταπολέμησης. Ζητήστε πρόσθετες συμβουλές προστασίας και πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των παρασίτων.Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page