top of page
  • Εικόνα συγγραφέαAgrologika

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Ελαχιστοποιούμε τη χρήση χημικών, εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές, διοργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης, επενδύουμε στη διά βίου εκπαίδευση, υιοθετούμε τις νέες τεχνολογίες, δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, και γινόμαστε μέρος της λύσης!


Στόχος μας η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες, ελαχιστοποιώντας την έκθεση χημικών, εφαρμόζοντας μη τοξικές μεθόδους και δίνοντας έμφαση στην πρόληψη.


Παγκόσμια ημέρα ΥΑΕ

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία το 2023 εορτάζεται στις 28 Απριλίου οπότε και θα διερευνηθεί τo ζήτημα του ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία.

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία, τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον».

Με την ευκαιρία αυτή σημειώνεται ότι η Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 155 και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 187 έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις συμβάσεις.

Με βάση την παραπάνω απόφαση, όλα τα μέλη-κράτη, ακόμα κι αν δεν έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις αυτές, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί ως μέλη της Οργάνωσης, έχουν υποχρέωση να σεβαστούν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αρχές που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελούν αντικείμενο των Συμβάσεων αυτών.

Προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων


Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι ο διεπιστημονικός τομέας που στοχεύει στην προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και της καλλιέργειας και προαγωγής νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.


Η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία.


Προστασία εργαζομένων και από κινδύνους λόγω έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες


Το Προεδρικό Διάταγμα 102 (ΦΕΚ 244 τ.Α/2020), έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε βιολογικούς παράγοντες, αρκετοί εκ των οποίων μεταδίδονται μέσω των τρωκτικών και των επιβλαβών εντόμων. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που ισχύουν κάθε φορά και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.


Βιώσιμες λύσεις για Υγιές Περιβάλλον

H Agrologika προσφέρει Βιώσιμες Λύσεις για Υγιές Περιβάλλον. Οι απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου είναι αυξημένες, ειδικά σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας ζωής. Η επιτυχή υλοποίηση εργασιών απεντόμωσης & μυοκτονίας, προϋποθέτει υπευθυνότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σκοπός μας είναι αφενός η καταπολέμηση των παρασίτων στόχων, αφετέρου η κατάρτιση πλάνου διαχείρισης για τον περιορισμό ή/και τον αποκλεισμό πιθανότητας μελλοντικών προσβολών. Στο πλαίσιο αυτό κινούμαστε μεθοδικά, αναγνωρίζουμε τα σημεία αναπαραγωγής σε ένα χώρο και προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ενημερώνουμε για τα ευρήματα και συστήνουμε τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Καταγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του σημείου εφαρμογής. Στη συνέχεια καταρτίζεται πλάνο ενεργειών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας της Agrologika τηρούνται πρωτόκολλα που διασφαλίζουν την Αποτελεσματικότητα, την Υγιεινή & Ασφάλεια, και την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page